Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về xử lý vi phạm nồng độ cồn

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội vừa đề nghị các Sở, ban, ngành thành viên và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về tuyên truyển, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Ha Noi tiep tuc thuc hien nghiem chi dao ve xu ly vi pham nong do con - Hinh anh 1
Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo về xử lý vi phạm nồng độ cồn. 

Theo đó, Công an Thành phố, các Sở, ban, ngành thành viên Ban ATGT Thành phố; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND Thành phố về thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 trên nguyên tắc “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
 
Đặc biệt, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố tại Văn bản số 348/UBND-ĐT ngày 13/02/2023 về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyển, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; báo cáo kết quả thực hiện hàng quý hoặc báo cáo đột xuất (khi được yêu cầu) về Sở Giao thông Vận tải Hà Nội - cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông Thành phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và UBND Thành phố theo quy định.

 
Sở Giao thông Vận tải yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông. Xử lý kỷ luật nghiêm khắc các trường hợp vi phạm theo quy định. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước đồng chí Giám đốc Sở khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình vi phạm Luật giao thông đường bộ, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
 
Thanh tra Giao thông Vận tải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trên nguyên tắc "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn"; báo cáo đồng chí Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Phó Trưởng Ban An toàn giao thông Thành phố kết quả thực hiện hàng tuần, tháng, quý theo quy định.
 
Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài, các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông.
 

Tin liên quan