Hải Phòng thu hồi phù hiệu 92 phương tiện do vi phạm tốc độ

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng vừa có quyết định thu hồi phù hiệu đối với 92 phương tiện thuộc 55 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ.

Hải Phòng thu hồi phù hiệu 92 phương tiện do vi phạm tốc độ. 

Theo đó, Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng vừa ký quyết định số 272/QĐ-SGTVT thu hồi phù hiệu đối với 92 phương tiện thuộc 55 đơn vị vận tải do vi phạm tốc độ trong tháng 01/2023.

Quyết định trên nêu rõ, lý do thu hồi phù hiệu có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống) theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ) Điều 2.

Đồng thời, phù hiệu đã cấp cho các phương tiện nêu tại Điều 1 không còn giá trị sử dụng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cũng yêu cầu các đơn vị vận tải có phương tiện vi phạm tại Điều 1 Quyết định chậm nhất sau 07 ngày kể từ khi quyết định được ban hành phải nộp lại phù hiệu về cho Sở GTVT. Mặt khác, không được sử dụng phương tiện bị thu hồi phù hiệu để tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.


Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cũng giao Phòng Quản lý Vận tải, Chánh Thanh tra Sở GTVT, Giám đốc các đơn vị có phương tiện vi phạm tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh công tác quản lý hoạt động của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để bảo đảm duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục và truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông.

Tin liên quan