Hải Phòng triển khai "phạt nguội" đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ 1/5

VĨNH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 25/4, UBND TP Hải Phòng có Văn bản số 924/UBND-KSTTHC về việc triển khai phạt nguội để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Xét đề nghị của Công an thành phố tại Văn bản số 697/CAHP-PV01 ngày 19/4/2023 về việc phối hợp nhiệm vụ trong thời gian Viettel Hải Phòng thi công lắp đặt hệ thống camera phục vụ “phạt nguội” để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ,

UBND TP Hải Phòng biểu dương Viettel Hải Phòng đã tích cực, chủ động trong quá trình triển khai lắp đặt hạ tầng hệ thống camera phục vụ “phạt nguội”; tuy nhiên, còn có cơ quan, đơn vị chưa tích cực, chủ động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại Văn bản số 2072/VP-KSTTHC ngày 31/3/2023, UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, xin ý kiến Bộ Công an về trình tự, thủ tục để thực hiện “phạt nguội” đảm bảo đúng quy định.

Tham mưu, đề xuất UBND TP  ban hành các văn bản liên quan đến trình tự, thủ tục để tổ chức thực hiện “phạt nguội”; hoàn thành trước ngày 27/4.

Tiếp nhận tài khoản truy cập hệ thống từ Viettel Hải Phòng để quản lý, khai thác, tổ chức thực hiện “phạt nguội” đảm bảo đúng quy định.

Tổ chức “phạt nguội” từ 1/5/2023 đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các nút giao thông đã triển khai hệ thống camera theo đúng quy trình, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an.

Rà soát trang thiết bị có sẵn tại đơn vị để bố trí cho phòng xử lý hình ảnh tại Công an thành phố đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật; hoàn thành trước ngày 28/4.

Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch, tín hiệu giao thông đảm bảo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 26/4/2023.

Xác định vị trí, cấp phép thi công trồng cột; phối hợp với Viettel Hải Phòng trong quá trình tổ chức thực hiện lắp đặt hệ thống, cột, camera tại các nút giao thông. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thủ tục tiếp nhận hạ tầng, trang thiết bị hệ thống camera “phạt nguội” đối với 03 nút được đầu tư từ nguồn xã hội hóa đảm bảo đúng quy định.

Hai Phong trien khai
Ảnh minh họa 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất, báo cáo UBND TP Hải Phòng ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng, hệ thống camera “phạt nguội”; hoàn thành trước ngày 27/4.

Đề nghị Viettel Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt, kiểm thử hệ thống, bàn giao cho Công an thành phố quyền sử dụng hệ thống đối với 2 nút do Viettel tài trợ để tổ chức thực hiện “phạt nguội” trước ngày 28/4.

Hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera tại 3 nút giao thông từ nguồn xã hội hóa của thành phố để triển khai thử nghiệm xử lý “phạt nguội“; hoàn thành trước ngày 20/5.

 

Tin liên quan