Hơn 8.000 người thương vong vì tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 2020

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Đây là thông tin được Ủy ban ATGT Quốc gia công bố trong bản báo cáo tình hình tai nạn giao thông (TNGT) 6 tháng đầu năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020), cả nước xảy ra 6.790 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.242 người, bị thương 4.939 người. So với 6 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.595 vụ (giảm 19,02%), số người chết giảm 568 người (giảm 14,91%), số người bị thương giảm 1.419 người (giảm 22,32%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 3.775 vụ, làm chết 3.165 người, bị thương 1.918 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 523 vụ (giảm 12,17%), giảm 573 người chết (giảm 15,33%), giảm 371 người bị thương(giảm 16,21%).
Đường sắt xảy ra 44 vụ TNGT, làm chết 37 người, bị thương 9 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 31 vụ (giảm 41,33%), giảm 16 người chết (giảm 30,19%), giảm 21 người bị thương (giảm 70%).
Đường thủy xảy ra 38 vụ TNGT, làm chết 33 người, làm bị thương 4 người. So với cùng kỳ  trước tăng 13 vụ (tăng 52%), tăng 17 người chết (tăng 106,25%), tăng 1 người bị thương (33,33%).
Đường biển xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 7 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (tăng 16,67%), tăng 4 người chết và mất tích (tăng 133,33%), số người bị thương không thay đổi.
Ngoài ra, trong 6 tháng qua, cả nước còn xảy ra 2.926 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 3.008 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1055 vụ (giảm 26,5%), giảm 1.028 người bị thương nhẹ (giảm 25,47%).
Tính riêng trong tháng 6/2020, cả nước xảy ra 1135 vụ TNGT, làm chết 489 người và làm bị thương 871 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 264 vụ (giảm 18,87%), giảm 142 người chết (giảm 22,5%), giảm 234 người bị thương (giảm 21,18%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 615 vụ TNGT, làm chết 476 người, bị thương 342 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 153 vụ (giảm 19,92%), giảm 144 người chết (giảm 23,23%), giảm 93 người bị thương (giảm 21,38%).
Đường sắt xảy ra 8 vụ TNGT, làm chết 6 người, bị thương 2 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 4 vụ (giảm 33,33%), giảm 3 người chết (giảm 33,33%), số người bị thương không thay đổi.
Đường thủy xảy ra 7 vụ TNGT, làm chết 2 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 2 vụ (40%), số người chết không thay đổi, giảm 2 người bị thương (giảm 100%).
Đường biển xảy ra 2 vụ TNGT, làm chết 5 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ (100%), tăng 5 người chết (5/0), số người bị thương không thay đổi.
Cũng trong tháng 6/2020, cả nước xảy ra 503 vụ va chạm giao thông, làm bị thương nhẹ 527 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 110 vụ (giảm 17,94%), giảm 139 người bị thương nhẹ (giảm 20,87%).

Quý Nguyễn

Tin liên quan