Nâng cao năng lực quản lý về bảo đảm an toàn giao thông

VŨ KHOA
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ngày 16/11, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia thực hiện kế hoạch số 176/KH-UBATGTQG ngày 4/11 về tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý ATGT và công tác truyền thông về đảm bảo trật tự ATGT. Thời gian diễn ra chương trình từ 8 giờ 30 – 17 giờ 30 cùng ngày.

Tham gia Hội thảo tại Hà Nội có đại diện Sở GTVT, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội,Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện, thị xã; phóng viên báo, đài phụ trách về ATGT.

Mục đích của Hội thảo lần này nhằm nâng cao năng lực quản lý ATGT cho đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng thực thi công vụ trực tiếp tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT tại các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với đó là tăng cường năng lực truyền thông về ATGT cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ truyền thông qua cung cấp các thông tin chính thống về ATGT, nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả tin, bài về ATGT; chia sẻ các bài học kinh nghiệm về công tác truyền thông liên quan đến ATGT trên thế giới. Cập nhật các thông tin về chính sách, pháp luật mới trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

 Ông Nguyễn Văn Thạch - Nguyên vụ trưởng vụ ATGT, Bộ GTVT trình bày tham luận.

Nội dung chương trình “Tập huấn nâng cao năng lực trong quản lý ATGT và công tác truyền thông về bảo đảm trật tự ATGT cho Ban ATGT cấp tỉnh, huyện năm 2021” bao gồm các phần tham luận của của một số chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam; Chương trình ATGT đường bộ toàn cầu; chương trình ATGT toàn cầu của quỹ Bloomberg (BIGRS) bàn về các vấn đề xoay quanh chương trình ATGT Toàn cầu và Thập kỷ thứ hai về Kế hoạch hành động của LHQ về ATGT 2021-2030; Giới thiệu về chương trình ATGT toàn cầu của Bloomberg (BIGRS); Kỹ năng xây dựng nội dung, đưa tin, bài về ATGT; Kinh nghiệm quốc tế kết hợp giữa tuyên truyền ATGT nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quy định pháp luật tăng cường quản lý ATGT với các yếu tố có nguy cơ gây TNGT cao và hậu quả lớn.

 Hội thảo bàn luận về nhiều khía cạnh liên quan đến lĩnh vực ATGT.

Ngoài ra Hội thảo còn đề cập đến chiến lược ATGT đường bộ Quốc gia 2021-2030; Tích hợp Thập kỷ hành động toàn cầu 2021-2030 vào Chiến lược ATGT Quốc gia Việt Nam và cụ thể hóa trong các kế hoạch hành động của địa phương; Tăng cường công tác truyền thông nâng cao ATGT tại Việt Nam; Cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật về ATGT và tuyên truyền ATGT; Phổ biến, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, phần mềm, biểu mẫu trực tuyến trong công tác bảo đảm TTATGT.

Tin liên quan