Nghiêm cấm cán bộ ngành giao thông nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Quy định trên được quán triệt đầy đủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành giao thông.

Nghiem cam can bo nganh giao thong nhung nhieu nguoi dan va doanh nghiep - Hinh anh 1
Bộ GTVT nghiêm cấm cán bộ toàn ngành nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung trong bản kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10//2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành.
Mục đích của bản kế hoạch nhằm chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức ngành GTVT.

Trong đó, Bộ GTVT sẽ tập trung đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý được giao.

Tất cả những trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc đều sẽ bị Bộ GTVT xử lý hoặc đề xuất xử lý, ngăn chặn có hiệu quả.

Bộ GTVT cam kết việc xử lý vi phạm sẽ được thực hiện nghiêm minh kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những đơn vị, cá nhân có hành vi tham nhũng; những người bao che hành vi tham nhũng.

Ngoài ra, những hành vi ngăn cản việc chống tham nhũng đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm tại đơn vị mình quản lý; xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức đúng quy định cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử đường dây nóng và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp.

Hòa Thắng

Tin liên quan