Những thay đổi về vận chuyển hành khách từ 0h ngày 23/4

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Từ 0h ngày 23/4, đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại được nâng lên 20 chuyến khứ hồi/ngày. Trong khi đó xe khách liên tỉnh chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ, và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22/4/2020, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành công văn hỏa tốc số 3864/BGTVT-VT tối cùng ngày, yêu cầu các cơ quan đơn vị (Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Cục Đường sắt Việt Nam; Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai) khẩn trương thực hiện một số nội dung về vận chuyển hành khách.
Theo đó, tiếp tục hạn chế vận chuyển hành khách, áp dụng các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch bệnh theo các hướng dẫn trước đó. Chia hoạt động vận chuyển hành khách thuộc 2 nhóm địa phương: Nhóm có nguy cơ và nhóm có nguy cơ thấp. Đối với vận tải hành khách liên tỉnh, trường hợp thay đổi về tần suất hoặc hạn chế điểm đến theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục: Hàng không Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách điều chỉnh cho phù hợp.
Về đường bộ: Vận tải hành khách nội tỉnh sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách thuộc phạm vi quản lý.
Với vận tải hành khách liên tỉnh, các xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ, và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 chuyến/tuyến). Với xe hợp đồng, xe du lịch, chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ, và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 xe/đơn vị kinh doanh vận tải).
Trong khi đó, với hàng không, đường bay Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại có tổng tần suất 20 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại, tổng tần suất 6 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay. Đường bay Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh đi các địa phương khác, mỗi hãng được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay. Đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Côn Đảo và ngược lại được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày. Các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi/đến không phải Hà Nội/thành phố Hồ Chí Minh, mỗi hãng được phép khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.
Với lĩnh vực đường sắt, tuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày (3 chuyến Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh và 3 chuyến ngược lại). Các tuyến đường sắt còn lại duy trì mỗi tuyến 1 đôi tàu khách/ngày (1 chuyến đi và 1 chuyến ngược lại).
Với lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa, vận tải hành khách liên tỉnh tối đa 1 chuyến/tuyến/ngày. Còn vận tải hành khách nội địa do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.
Thời gian áp dụng từ 0h ngày 23/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.
Nhóm nguy cơ gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang. Các tỉnh còn lại thuộc nhóm có nguy cơ thấp.

 

Văn Sinh

Tin liên quan