Phân cấp quản lý hiệu quả hoạt động đường thủy nội địa

MINH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa.

Phan cap quan ly hieu qua hoat dong duong thuy noi dia - Hinh anh 1
 Phân cấp quản lý hiệu quả hoạt động đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa đã góp phần hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa nói chung và các quy định về quản lý kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa nói riêng.

Tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP đã thực hiện phân cấp cho Sở Giao thông vận tải các thủ tục thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến thủy nội địa; thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; công bố hoạt động cảng, bến thủy nội địa; công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; công bố lại và gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa;...

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, theo đó có đề ra nhiệm vụ "đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân".

Ngày 30/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1015/QĐ-TTg phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong đó, có các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thủy nội địa được quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP. Theo đó thực hiện phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ Sở Giao thông vận tải về UBND cấp huyện đối với nhóm các thủ tục: Công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính (mã TTHC: 1.009455); công bố hoạt động bến thủy nội địa (mã TTHC: 1.009454); công bố lại hoạt động bến thủy nội địa (mã TTHC: 1.003658); thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính (mã TTHC: 1.009453).


Vì vậy, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa là cần thiết.

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP theo hướng phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính từ Sở Giao thông vận tải về Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Theo Bộ Giao thông vận tải, việc sửa đổi quy định tại Nghị định số 08/2021/NĐ-CP theo hướng phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính nhằm cụ thể hoá nội dung Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết các thủ tục hành chính, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP theo hướng phân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 10 Điều 18, khoản 4 Điều 20 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP và thay thế Mẫu số 13, Mẫu số 16 Nghị định 08/2021/NĐ-CP nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật cũng như nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính...

Tin liên quan