Phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân trên địa bàn Hà Nội đăng ký ở đâu?

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT, Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận đăng ký danh sách phục vụ vận chuyển, chuyên gia, công nhân của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

 UBND TP Hà Nội thống nhất về chủ trương việc cấp mã xác nhận cho phương tiện hoạt động vận chuyển chuyên gia, công nhân theo đề xuất của Sở GTVT.

UBND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 2470/UBND-ĐT về việc cấp mã xác nhận cho phương tiện vận chuyển chuyên gia, công nhân.
Cụ thể, UBND TP Hà Nội thống nhất về chủ trương việc cấp mã xác nhận cho phương tiện hoạt động vận chuyển chuyên gia, công nhân theo đề xuất của Sở GTVT. UBND TP Hà Nội giao Sở GTVT, Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận đăng ký danh sách phục vụ vận chuyển, chuyên gia, công nhân của các đơn vị, doanh nghiệp, chủ đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý được phép hoạt động theo chỉ thị số 17/CT-UBND.
Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động nằm trên địa bàn quản lý, bao gồm cả trong các cụm công nghiệp, UBND các quận, huyên, thị xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện. Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất nằm trong các khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện. Đối với các công trình trọng điểm, dự án đầu tư cấp bách, Sở GTVT, Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ đăng ký phương tiện.
UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở GTVT, Sở Xây dựng và Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp nhận đăng ký của các đơn vị, chủ đầu tư, doanh nghiệp, chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các điều kiện đảm bảo được phép hoạt động chỉ thị số 17/CT-UBND và tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Tin liên quan