Quận Đống Đa: Lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, giám sát sau chỉnh trang các tuyến phố

VĂN TRỌNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã khảo sát, lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, nơi công cộng nhằm hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm và làm căn cứ xử lý hiệu quả các vụ việc.

  Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã khảo sát, lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, nơi công cộng nhằm hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm và làm căn cứ xử lý hiệu quả các vụ việc.

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025” và Chỉ thị số 09-CT/QU ngày 1/9/2021 của Quận ủy Đống Đa về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, chỉnh trang đồng bộ các tuyến phố trên địa bàn quận”, UBND quận Đống Đa đã xây dựng kế hoạch chung và các kế hoạch chuyên đề nhằm thực hiện có hiệu quả.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa sau chỉnh trang tại các tuyến phố, thời gian gần đây, quận Đống Đa đã áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, thông báo vi phạm và công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị để kịp thời nắm bắt, xử lý, không để vi phạm kéo dài.

Theo đó, khi phát hiện vi phạm, các thành viên đăng hình ảnh lên nhóm mạng Zalo kèm theo yêu cầu xử lý. Qua đó, các vi phạm được xử lý trực tiếp, giảm bớt các khâu trung gian, đảm bảo kịp thời, chính xác. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị và ý thức của Nhân dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp quận xử lý vụ việc trên địa bàn nhanh chóng, cả trong ngày nghỉ. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 197 quận đã khảo sát, lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, nơi công cộng nhằm hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm và làm căn cứ xử lý hiệu quả các vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định, với những nỗ lực và quyết tâm của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở mà thời gian qua, tình trạng chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn quận đã giảm rõ rệt. Quận cũng duy trì việc sắp xếp phương tiện gọn gàng theo quy định của TP; Giải tỏa nhiều chợ cóc hoạt động lâu năm trong các ngõ, ngách, sân tập thể gây mất trật tự, mất mỹ quan đô thị và từng bước xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn quận.

Để phát huy hiệu quả các mặt đã được, bên cạnh việc tăng cường quản lý, giám sát thông qua việc ban hành các Chỉ thị, Đề án, quận Đống Đa đặc biệt chú trọng vai trò tham gia, đóng góp của cộng đồng trong công tác thực hiện, giám sát sau thực hiện chỉnh trang. Trong đó, ưu tiên phát huy các sáng kiến phù hợp tại cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện các tổ chức, người dân trong việc cải thiện môi trường và nếp sống đô thị.

Có thể thấy, đảm bảo trật tự đô thị là công việc không phải chỉ làm trong một sớm, một chiều hay trong các đợt cao điểm mà cần phải thường xuyên liên tục. Từ mô hình của quận Đống Đa cho thấy, muốn giữ vững duy trì hiệu quả trên các tuyến phố đã được chỉnh trang, chống tình trạng tái lấn chiếm trở lại đòi hỏi chính quyền các địa phương phải có các giải pháp đồng bộ từ tuyên truyền đến việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tin liên quan