Quảng Ninh: Hàng loạt đồ án quy hoạch tại Tuần Châu bị huỷ bỏ

HẢI YẾN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có quyết định huỷ bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường Tuần Châu, trong đó đa phần đồ án bị hủy là khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu.

Mới đây, UBND TP Hạ Long đã ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND về việc hủy bỏ 27 đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn phường Tuần Châu, TP Hạ Long.

Theo đó, UBND TP Hạ Long nêu lý do hủy bỏ, 27 đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt từ tháng 6/2020 nhưng đến nay là 26 tháng mà chưa thực hiện lựa chọn nhà đầu tư, chưa triển khai thực hiện.

Do đó, TP Hạ Long cần xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và triển khai phù hợp, thống nhất giữa các quy định của Luật Quy hoạch đô thị, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Di sản văn hóa,...

Cũng tại quyết định này, UBND TP Hạ Long giao UBND phường Tuần Châu căn cứ quy định hiện hành chủ trì, phối hợp cùng các phòng Quản lý đô thị thành phố, Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức công bố công khai quyết định này. Đồng thời, phường Tuần Châu quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Danh sách 27 đồ án quy hoạch bị hủy bỏ. 

 

 

 

Tin liên quan