Quảng Ninh: Muốn trở thành TP trực thuộc Trung ương không có quận

VĨNH QUÂN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định 942/QĐ-UBND về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2030.

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, mục tiêu chính là xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng Đồng bằng sông Hồng và miền Bắc.

Về hệ thống đô thị, đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị. Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ có 12 đơn vị hành chính với 12 đô thị; Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở hình thành khu vực nội thành bao gồm 7 thành phố (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái - Hải Hà, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn).

Tỉnh Quảng Ninh sẽ phát triển hệ thống các đô thị theo hướng nhanh, bền vững. Đây là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, qua đó xác định vai trò và vị thế của tỉnh Quảng Ninh trong mối quan hệ vùng, là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Cụ thể, đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 1 đô thị loại 1 (TP.Hạ Long), 3 đô thị loại 2 (TP.Uông Bí, TP.Cẩm Phả, TP.Móng Cái); 3 đô thị loại 3 (TX.Quảng Yên, Đông Triều và đô thị Vân Đồn), 2 đô thị loại 4 (thị trấn Tiên Yên mở rộng, thị trấn Quảng Hà mở rộng); 4 đô thị loại 5 là các thị trấn huyện lỵ (Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà và Cô Tô), tỷ lệ đô thị hóa 70-75%.

Các thành phố trong vùng nội thị này bao gồm: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Vân Đồn, Móng Cái (Hải Hà hợp nhất với Móng Cái), được đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại I đến năm 2030; với 152 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 77 phường (chiếm 51% số phường); tổng diện tích tự nhiên 4.025,48 km2; dân số thường trú 978.348 người, dân số đô thị đạt 848.228 người (chiếm 86,7%).

Quảng Ninh phát triển mô hình chuỗi đô thị, là động lực phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng và miền Bắc với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và hạ tầng xã hội thiết yếu được xây dựng và phát triển đồng bộ, hiện đại, phát huy vai trò hạt nhân, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.

Quang Ninh: Muon tro thanh TP truc thuoc Trung uong khong co quan - Hinh anh 1
 Hình ảnh Cung quy hoạch tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. 

Phấn đấu đến năm 2030 phát triển Quảng Ninh theo hướng trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Đến năm 2030, Quảng Ninh có có 12 đơn vị hành chính với 12 đô thị, trong đó có 4 đô thị loại 1 gồm các thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái – Hải Hà (Hải Hà hợp nhất với Móng Cái); 3 đô thị loại 2 gồm các thành phố Quảng Yên, Đông Triều, Cái Rồng, chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội, kỹ thuật đạt đô thị loại 1; 1 đô thị loại 3 (thị xã Tiên Yên); 3 đô thị loại 4 (thị trấn Cô Tô, thị trấn Đầm Hà, thị trấn Bình Liêu - Hoành Mô, Đồng Văn); 1 đô thị loại 5 (thị trấn Ba Chẽ), tỉ lệ đô thị hóa trên 75%.

Quảng Ninh sẽ phát triển với dịch vụ công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch đẳng cấp của quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng sống đô thị, thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, bảo tồn và phát huy bền vững các giá trị của di sản kỳ quan thiên nhiên và di sản thế giới vịnh Hạ Long, các di tích văn hóa, lịch sử.

Tin liên quan