Quên gạt chân chống xe mô tô khi tham gia giao thông bị xử phạt như thế nào?

NHẬT NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa gạt chân chống, để chân chống quệt xuống đường thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Việc quên gạt chân chống xe có thể làm hư hỏng mặt đường hoặc  có thể dễ gây ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe cho những người tham gia giao thông khác. 

Hỏi: Nhiều người điều khiển xe mô tô quên chưa gạt chân chống xe để chân chống quệt xuống đường khi xe chạy trông rất nguy hiểm. Vậy với lỗi này thì người điều khiển xe mô tô bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời:

- Điểm đ Khoản 4 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy như sau:

"4. Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây:

đ) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông."

- Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

" 1. Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

23. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ."

- Điểm a khoản 6 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định mức xử phạt cụ thể như sau:

"Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy;

10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a khoản 6; điểm a, điểm b khoản 7; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng; tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 8 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng, tịch thu phương tiện. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm, khoản sau của Điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng: Điểm a, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm q khoản 1; điểm b, điểm d, điểm e, điểm g, điểm l, điểm m khoản 2; điểm b, điểm c, điểm k, điểm m khoản 3; điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4 Điều này."

Theo quy định của pháp luật, việc quên gạt chân chống xe có thể làm hư hỏng mặt đường hoặc  có thể dễ gây ra tai nạn giao thông ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe cho những người tham gia giao thông khác được quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008. Như vậy, hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa gạt chân chống, để chân chống quệt xuống đường thì sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Tin liên quan