Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong 10 tháng qua

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - So với 10 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông 10 tháng quá giảm sâu với 3.069 vụ (25,52%), số người chết giảm 1.033 người (18,5%) và số người bị thương giảm 2.719 người (30,42%).

 Hiện trường một vụ TNGT.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 10/2021, toàn quốc xảy ra 798 vụ tai nạn giao thông, làm chết 377 người và làm bị thương 573 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2020, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, trong đó giảm 542 vụ (40,45%), giảm 216 người chết (36,42%) và giảm 482 người bị thương (45,69%).

Trong số các vụ tai nạn giao thông, đường bộ xảy ra nhiều nhất với 789 vụ, làm chết 367 người, bị thương 573 người (giảm 40,94% số vụ, 37,9% số người chết và 45,58% số người bị thương so với cùng kỳ năm trước).

Đường thủy xảy ra 6 vụ tai nạn, làm chết 7 người, không có người bị thương (so với cùng kỳ năm trước tăng 200% về số vụ và tăng 600% về số người chết).

Tuyến đường sắt xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, không có người bị thương (tăng 50% về số vụ và tăng 200% về số người chế nhưng giảm 100% số người bị thương). Tuyến hàng hải không xảy ra tai nạn tai nạn giao thông.

Như vậy, 10 tháng qua, toàn quốc xảy ra 8.959 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người. So với 10 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu với 3.069 vụ (25,52%), số người chết giảm 1.033 người (18,5%) và số người bị thương giảm 2.719 người (30,42%).

Trên đường bộ xảy ra 8.851 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.465 người, bị thương 6.204 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3.031 vụ (25,51%), giảm 1.010 người chết (18,45%), giảm 2.707 người bị thương (30,38%).

Trên đường sắt xảy ra 57 vụ, làm chết 46 người, bị thương 13 người. So với 10 tháng của năm 2020 giảm 21 vụ (26,92%), giảm 12 người chết (20,69%), giảm 8 người bị thương (38,1%).

Trên đường thủy xảy ra 44 vụ, làm 32 người chết, 1 người bị thương, giảm 14 vụ (24,14%), giảm 11 người chết (25,58%) và giảm 4 người bị thương (80%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến hàng hải xảy ra 7 vụ, làm chết và mất tích 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ giảm 3 vụ (30%), số người chết và mất tích, số người bị thương không thay đổi.

Tin liên quan