Tăng cường kiểm tra, phát hiện cấp khống, cấp giả giấy khám sức khỏe

THỂ NY
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải, Sở Y tế các tỉnh, thành; các bệnh viện về tăng cường quản lý Nhà nước với công tác khám sức khỏe.

Ảnh minh hoạ 

Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện khám sức khỏe thuộc Ngành quản lý. Cục Y tế Bộ Công an, Cục Y tế giao thông vận tải, Sở Y tế các tỉnh, TP được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả, cấp khống giấy khám sức khỏe.

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện thuộc trường đại học, Y tế các bộ ngành tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khoẻ, kiểm tra, thanh tra công tác khám sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về khám sức khỏe, cố tính làm trái các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khám và cấp giấy khám sức khỏe.

Tin liên quan