Thanh Hoá: Tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải bằng xe ô tô

TÔ HÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hoa: Tang cuong kiem soat hoat dong van tai bang xe o to - Hinh anh 1
CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá khổ, quá tải. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đưa đón công nhân, học sinh, sinh viên; xe tải vận chuyển hàng hóa; gây thiệt hại lớn về người và tài sản; một trong những nguyên nhân đó là phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng, chở quá số người, chở quá tải trọng theo quy định...

Vì vậy, để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm theo quy định đối với doanh nghiệp, chủ phương tiện vi phạm; hạn chế tối đa các nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường, địa bàn được phân công theo dõi quản lý, các khu công nghiệp trên địa bàn nhằm phát hiện xe khách vận chuyển công nhân, học sinh, sinh viên; xe tải vận chuyển hàng hóa; xe nội bộ (không kinh doanh vận tải) của các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng vận chuyển người, vận chuyển hàng hóa không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều kiện kinh doanh vận tải, quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng… theo quy định. Xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Sở Giao thông vận tải định kỳ hằng năm thông báo xe hết niên hạn trên địa bàn tỉnh đến Công an tỉnh; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban An toàn Giao thông và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh làm căn cứ để theo dõi, quản lý; chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng Cảnh sát của Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện xe khách vận chuyển công nhân, học sinh, sinh viên; xe vận chuyển hàng hóa; xe nội bộ (không kinh doanh vận tải) của các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng vận chuyển người, vận chuyển hàng hóa không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều kiện kinh doanh vận tải, quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng… theo quy định.

Xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị vận tải nội bộ; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các trường THPT và các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý, tổ chức kiểm tra, rà soát tất cả các trường học trên địa bàn có sử dụng xe ô tô khách đưa đón học sinh, sinh viên (gồm cả xe nội bộ của đơn vị); yêu cầu trường học và đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông đối với phương tiện, người lái xe; chấm dứt ngay hợp đồng đối với doanh nghiệp, chủ phương tiện không tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong hợp đồng đưa đón học sinh, sinh viên (doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ phương tiện kinh doanh vận tải phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; phương tiện còn niên hạn sử dụng; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực; được cấp phù hiệu xe hợp đồng; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định; sử dụng người lái xe có Giấy phép lái xe phù hợp với loại phương tiện điều khiển...).

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp thuộc chức năng quản lý, không thuê, sử dụng xe ô tô của đơn vị, cá nhân không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; không được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, xe không có phù hiệu hoặc có nhưng đã hết hiệu lực.

Yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp thuộc chức năng quản lý, xây dựng phương án đưa đón công nhân phải đảm bảo an toàn, thuận tiện; các nhà máy, xí nghiệp hoặc đại diện công nhân chỉ ký hợp đồng đưa đón công nhân với những đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong đó được phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; xe đưa đón phải có đăng ký, đăng kiểm và còn hiệu lực; xe phải có phù hiệu xe hợp đồng còn hiệu lực do Sở Giao thông vận tải cấp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn giám sát, quản lý chặt chẽ đối với hoạt động đưa đón học sinh 3 bằng xe ô tô (gồm cả xe nội bộ của đơn vị); tổ chức tập huấn, hướng dẫn lái xe và người đưa đón học sinh các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo an toàn giao thông; yêu cầu các trường học chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với các đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, xe phải có phù hiệu xe hợp đồng còn hiệu lực theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở công nhân đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn không thuê, sử dụng xe ô tô của đơn vị, cá nhân không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; không có phù hiệu hoặc có nhưng đã hết hiệu lực; yêu cầu các nhà máy, xí nghiệp hoạt động trên địa bàn xây dựng phương án đưa đón công nhân phải đảm bảo an toàn, thuận tiện.

Phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh, Thanh tra Giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường, các nhà máy, xí nghiệp, trường học trên địa bàn nhằm phát hiện xe khách vận chuyển công nhân, học sinh, sinh viên; xe tải vận chuyển hàng hóa; xe nội bộ (không kinh doanh vận tải) của các doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng vận chuyển người, vận chuyển hàng hóa không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều kiện kinh doanh vận tải, quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng… theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm thuộc trách nhiệm được giao thực hiện, quản lý.

Tin liên quan