Xe hợp đồng chở khách dưới 9 chỗ phải cấp lại phù hiệu trước ngày 1/7/2021

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Sở GTVT Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2452/SGTVT-QLVT về việc cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) gửi các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo hợp đồng.

Ngoài 19.000 xe taxi, hiện nay tại Hà Nội còn có khoảng 30.000 xe ô tô dưới 9 chỗ được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu để chở khách theo hợp đồng, trong đó có các loại xe Limousine, xe taxi công nghệ…

Sở GTVT Hà Nội cho biết, theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, đối với xe hợp đồng, xe du lịch có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu hoặc biển hiệu phải thực hiện cấp lại phù hiệu trước ngày 1/7/2021.

Với mục tiêu cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ thời gian xong trước ngày 1/7/2021, Sở GTVT Hà Nội đã có nhiều văn bản triển khai và đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện việc cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) theo quy định. 

Mặc dù đã tích cực đôn đốc, nhắc nhở, chuẩn bị các điều kiện để các đơn vị vận tải triển khai cấp lại phù hiệu theo quy định, tuy nhiên còn nhiều đơn vị vận tải chưa thực hiện cấp lại phù hiệu. Đến nay, số lượng phương tiện được cấp lại phù hiệu của các đơn vị còn ít so với số lượng phương tiện có phù hiệu còn thời hạn.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định, đáp ứng được mục tiêu đặt ra, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo hợp đồng khẩn trương thực hiện thủ tục cấp lại phù hiệu cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ. Thời gian xong trước ngày 1/7/2021. 

Kể từ ngày 1/7/2021, phù hiệu cấp cho xe hợp đồng có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP sẽ không còn hiệu lực. Sở GTVT Hà Nội sẽ thông báo đến các cơ quan chức năng danh sách phù hiệu không còn hiệu lực để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội sẽ không thực hiện việc cấp lại phù hiệu đối với các xe đã được cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP. Sau thời gian trên, các đơn vị có nhu cầu cấp phù hiệu, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngân Lê

Tin liên quan