Chi tiết phương án phân luồng phương tiện lưu thông tại các tỉnh phía Nam

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Phương án phân luồng các phương tiện lưu thông tại các tỉnh phía Nam vừa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin chi tiết.

Đã có phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông tại các tỉnh khu vực phía Nam với 7 phân luồng. 

Chiều 15/7, tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cơ quan này vừa thông tin về việc bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông tại các tỉnh khu vực phía Nam với 7 phân luồng được thực hiện.

Phân luồng thứ nhất là cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Với phân luồng này, các phương tiện lưu thông theo hướng từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại có 3 lộ trình gồm:

Lộ trình 1: QL1 QL55 QL51 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Lộ trình 2: QL1 QL56 QL51 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Lộ trình 3: QL1 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây QL51 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Với các phương tiện lưu thông hướng từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và ngược lại có 4 lộ trình gồm:

Lộ trình 1: QL1 tuyến tránh thành phố Biên Hòa, QL1 QL51 QL1 (cầu Đồng Nai) TP Hồ Chí Minh; Lộ trình 2: QL1 QL55 QL51 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây TP Hồ Chí Minh.

Lộ trình 3: QL1 QL56 QL51 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây TP Hồ Chí Minh; Lộ trình 4: QL1 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây TP Hồ Chí Minh.

Các phương tiện lưu thông hướng từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại có 3 lộ trình gồm: Lộ trình 1: QL1 QL27 QL20 tỉnh Lâm Đồng; Lộ trình 2: QL1 QL28B QL20 tỉnh Lâm Đồng; - Lộ trình 3: QL1 QL28 QL20 tỉnh Lâm Đồng.

Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại: Lộ trình 1: QL1 tuyến tránh TP Biên Hòa, QL1 QL51 QL1 (cầu Đồng Nai) Đường tỉnh 743A Mỹ Phước - Tân Vạn Phú Lợi QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Lộ trình 2: QL1 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây QL51 QL1 (cầu Đồng Nai) Đường tỉnh 743A Mỹ Phước - Tân Vạn Phú Lợi QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước; Lộ trình 3: QL1 Đường tỉnh 25 Đường tỉnh 769 QL51 QL1 (cầu Đồng Nai) Đường tỉnh 743A Mỹ Phước - Tân Vạn Phú Lợi QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Phân luồng 2 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Với phân luồng này, hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại: Lộ trình 1: QL20 QL28B (hoặc QL28) QL1 QL55 (hoặc QL56) QL51 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Lộ trình 2: QL20 Đường tỉnh 25 Đường tỉnh 769 QL51 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu; Lộ trình 3: QL20 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây Q51 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Lộ trình 4: QL20 QL1 QL56 QL51 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hướng lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại: Lộ trình 1: QL20 QL 1 tuyến tránh thành phố Biên Hòa, QL1 QL51 QL1 (cầu Đồng Nai) ĐT743 Mỹ Phước - Tân Vạn Phú Lợi QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước; Lộ trình 2: QL20 QL1 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây QL51 QL1 (cầu Đồng Nai) Đường tỉnh 743 Mỹ Phước - Tân Vạn Phú Lợi QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước; Lộ trình 3: QL20 QL1 Đương tỉnh 25 Đường tỉnh 769 QL51 QL1 (cầu Đồng Nai) Đường tỉnh 743 Mỹ Phước - Tân Vạn Phú Lợi QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

 Việc đi lại của các phương tiện sẽ thuận lợi hơn sau khi có phương án phân luồng chi tiết.

Phân luồng 3 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Với phân luồng này, hướng lưu thông từ tỉnh Bình Phước đi về tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại: Lộ trình 1: QL14 QL13 Phú Lợi Mỹ Phước - Tân Vạn Đường tỉnh 743 QL1 (cầu Đồng Nai) QL51 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu; Lộ trình 2: QL14 Đường tỉnh 741 QL13 Phú Lợi Mỹ Phước - Tân Vạn Đường tỉnh 743 QL1 (cầu Đồng Nai) QL51 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phân luồng 4 cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua TP Hồ Chí Minh

Với phân luồng này, hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Bình Dương, Bình Phước và ngược lại: Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) QL62 QLN2 Tỉnh lộ 8 Huỳnh Văn Cù QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước; Lộ trình 2: Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương QL 1 QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

 Lộ trình 3: QL1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương; QL50) Nguyễn Văn Linh Cầu Phú Mỹ Võ Chí Công Đồng Văn Cống (hoặc Khu công nghệ cao) Xa lộ Hà Nội QL1 QL1K Mỹ Phước - Tân Vạn Phú Lợi QL13 tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Đồng Nai và ngược lại: Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) QL62 QLN2 Tỉnh lộ 8 Huỳnh Văn Cù QL13 Phú Lợi Mỹ Phước – Tân Vạn QL1K tỉnh Đồng Nai; Lộ trình 2: QLN2 Tỉnh lộ 8 - QL22 QL1 cầu Đồng Nai QL51 tỉnh Đồng Nai.

Lộ trình 3: QL1 (hoặc cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) Xa lộ Hà Nội đường D1 (Khu Công nghệ cao) đường D2 Võ Chí Công Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tỉnh Đồng Nai; Lộ trình 4: QL1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương; QL 50) Nguyễn Văn Linh Cầu Phú Mỹ Võ Chí Công Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tỉnh Đồng Nai.

Hướng lưu thông từ các tỉnh miền Tây (tỉnh Long An) đi về tỉnh Tây Ninh và ngược lại: Lộ trình 1: QL1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) QL62 QLN2 Đường tỉnh 825 Đưởng tỉnh 822 Tỉnh lộ 7 QL22 tỉnh Tây Ninh; Lộ trình 2: QL1 QL22 tỉnh Tây Ninh.

Hướng lưu thông từ tỉnh Tây Ninh đi về tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại: Lộ trình 1: QL22 Tỉnh lộ 8 Huỳnh Văn Cù QL13 Phú Lợi Mỹ Phước – Tân Vạn Đường tỉnh 743A cầu Đồng Nai QL51 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu; Lộ trình 2: QL22 QL1 cầu Đồng Nai QL51 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

Lộ trình 3: QL22 QL1 Xa lộ Hà Nội đường D1 (Khu Công nghệ cao) đường D2 Võ Chí Công đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu.

 Phương án phân luồng chi tiết sẽ giúp giải quyết những bất cập, vướng mắc trong vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía Nam.

Phân luồng 5 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Với phân luồng này, hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An và ngược lại: Lộ trình 1: QL1 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương tỉnh Long An; Lộ trình 2: QL1 QL Quản Lộ Phục Hiệp (hoặc QLNam Sông Hông) QL1 (hoặc Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương) tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Cà Mau đi về tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và ngược lại: Lộ trình 1: QL1 QL54 tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 2: QL1 QL60 tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 3: QLQuản Lộ Phụng Hiệp QL1 QL54 tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng 6 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Với phân luồng này, hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và ngược lại: Lộ trình 1: QL80 QL91 cầu Vàm Cống QLN2B QL30 QL Hồ Chí Minh QLN2 QL62 tỉnh Long An; Lộ trình 2: QL80 QL91 cầu Vàm Cống QLN2B QL30 QL 1 tỉnh Long An

 Lộ trình 3: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi cầu Vàm Cống QLN2B QL30 QL Hồ Chí Minh QLN2 QLtỉnh Long An; Lộ trình 4: Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi cầu Vàm Cống QLN2B QL30 QL1 tỉnh Long An.

Hướng lưu thông từ tỉnh Kiên Giang đi về tỉnh An Giang, TP Cần Thơ, tỉnh Trà Vinh và ngược lại: Lộ trình 1: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) QL91 QL1 QLNSH QL60 tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 2: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) QL91 cầu Vàm Cống QLN2B QL30 QL1 QL53 tỉnh Trà Vinh; Lộ trình 3: QL80 (hoặc Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) QL91 cầu Vàm Cống QLN2B QL 30 QL1 QL60 QL53 tỉnh Trà Vinh.

Phân luồng 7 cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về các tỉnh vùng Tây Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh

Với phân luồng này, hướng lưu thông từ tỉnh Trà Vinh đi về tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An và ngược lại: Lộ trình 1: QL 53 QL 60 Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương QL 62 QL 1 tỉnh Long An; Lộ trình 2: QL 53 QL 60 QL 50 tỉnh Long An.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu ý (phần luồng 1, 2, 3 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Đông Nam Bộ đến, đi qua TP Hồ Chí Minh; phân luồng 4 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ đến, đi qua TP Hồ Chí Minh; phân luồng 5, 6, 7 là hướng lưu thông giữa các tỉnh vùng Tây Nam Bộ đi qua TP Hồ Chí Minh.

 

Tin liên quan