Hà Nội: Xử lý 506 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 30/5

Hà Nội: Xử lý 506 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 30/5

Giaothonghanoi - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cho biết, ngày 30/5, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 506 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 126 phương tiện, 131 bộ giấy tờ, tước 63 giấy phép lái xe; xử phạt 12 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
 
 
Hà Nội xử lý 880 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 26/5

Hà Nội xử lý 880 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 26/5

Giaothonghanoi - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cho biết, ngày 26/5, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 880 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 120 phương tiện, 206 bộ giấy tờ, tước 95 giấy phép lái xe; xử phạt 13 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Hà Nội xử lý 638 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 25/5

Hà Nội xử lý 638 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 25/5

Giaothonghanoi - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 638 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 120 phương tiện, 206 bộ giấy tờ, tước 95 giấy phép lái xe; xử phạt 12 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Hà Nội xử lý 461 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 23/5

Hà Nội xử lý 461 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 23/5

Giaothonghanoi - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cho biết, ngày 23/5, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 461 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 116 phương tiện, 147 bộ giấy tờ, tước 57 giấy phép lái xe; xử phạt 14 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Hà Nội: Xử lý 537 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 21/5

Hà Nội: Xử lý 537 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 21/5

Giaothonghanoi - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cho biết, ngày 21/5, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 537 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 118 phương tiện, 237 bộ giấy tờ, tước 115 giấy phép lái xe; xử phạt 14 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Hà Nội: Xử lý 746 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 20/5

Hà Nội: Xử lý 746 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 20/5

Giaothonghanoi - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cho biết, ngày 20/5, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 746 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 135 phương tiện, 239 bộ giấy tờ, tước 133 giấy phép lái xe; xử phạt 17 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Hà Nội: Xử lý 772 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 19/5

Hà Nội: Xử lý 772 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 19/5

Giaothonghanoi - Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội cho biết, ngày 19/5, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 772 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 158 phương tiện, 264 bộ giấy tờ, tước 130 giấy phép lái xe; xử phạt 28 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.
Tổ chức giao thông để cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng

Tổ chức giao thông để cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng

Giaothonghanoi - Sáng ngày 18/5 Sở GTVT TP Hà Nội ban hành Văn bản số 485 /TB-SGTVT về việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình cải tạo, nâng cấp cống Chùa Tổng trên Kênh T3A, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.