Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình truyền thông "Vì ATGT Thủ đô" năm 2023

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND, về việc triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023.

Ban hanh Ke hoach trien khai Chuong trinh truyen thong
Lễ khởi động Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023 đã diễn ra vào tháng 3/2023. 

Chương trình nhằm mục đích tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội năm 2023.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Hà Nội.

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký nêu rõ việc  tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và thực hiện chủ đề Năm an toàn giao thông 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” trên địa bàn TP Hà Nội.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ đơn vị thuộc thành phố Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt thực hiện nghiêm túc “Đã uống rượu, bia không lái xe”, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.


Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp cho Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Nội dung kế hoạch bao gồm việc tổ chức cuộc thi về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ trên internet; tổ chức cuộc thi viết về xây dựng văn hóa giao thông; đề xuất giải pháp, hoặc sáng kiến về giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn TP; tổ chức các sự kiện truyền thông...

Và đặc biệt là vận hành chuyên trang giaothonghanoi.kinhtedothi.vn; tổ chức xuất bản chuyên trang để tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về an toàn giao thông của Trung ương và TP Hà Nội. Đăng tải thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về triển khai thực hiện kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Đồng thời, đăng tải các bài viết, đưa video, hình ảnh về những gương điển hình tiên tiến trong việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

UBND TP giao Báo Kinh tế và Đô thị là đơn vị chủ trì, thường trực và có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, các doanh nghiệp tổ chức triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2023.

 

PHẠM CÔNG/KTĐT

Tin liên quan