Bến xe Nước ngầm đạt công suất 1.011 lượt/ngày

 
Chia sẻ

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa công bố, công suất phục vụ của Bến xe Nước Ngầm đạt 1.011 lượt xe/ngày.

 

Bến xe Nước Ngầm

Bến xe Nước Ngầm là bến xe xã hội hóa đầu tiên của Hà Nội, được đầu tư 100% bằng vốn của Công ty CP đầu tư Phát triển ngành Nước Và Môi trường từ năm 2005.

Từ đó tới nay vẫn có nhiều ý kiến tranh luận về khả năng đáp ứng của Bến đối với xe khách liên tỉnh. Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội đã chính thức công bố, công suất xe ra vào Bến Nước Ngầm trong ngày là 1.011 lượt/ngày; công suất này có thời hạn 1 năm.

Trong thời gian này, nếu Bến xe Nước Ngầm có cải tạo công trình hoặc thay đổi phương án tổ chức giao thông trong bến; điều chỉnh phương án tổ chức giao thông ngoài bến, công suất đáp ứng xe khách liên tỉnh sẽ được tính toán và công bố lại.

Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà cho biết, việc công bố công suất sẽ là cơ sở, căn cứ để lập quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định từ Bến xe Nước Ngầm đi cả nước; tăng cường công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông trong bến xe hợp lý, khoa học. Mức công suất này cũng sẽ được áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, khai thác Bến xe Nước Ngầm.

Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị Bến xe Nước Ngầm luôn quan tâm đến đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo công suất vận hành. Quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn, đơn vị quản lý Bến cần kịp thời báo cáo Sở để xem xét, điều chỉnh.

Phạm Công

Tin liên quan