Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề xuất nâng cấp cầu đường sắt Cẩm Lý?

QUÝ NGUYỄN
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bắc Giang về kiến nghị sửa chữa, nâng cấp, đồng thời nghiên cứu xây mới tách riêng đường bộ với đường sắt cầu Cẩm Lý.

 Cầu Cẩm Lý đã xuống cấp trong thời gian gần đây.

Trong văn bản trên, Bộ GTVT cho biết, tại Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 9/7/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận về việc đầu tư xây dựng cầu Cẩm Lý.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp các Bộ: GTVT, KH&ĐT, Tài chính rà soát kỹ khả năng cân đối, bố trí các nguồn vốn trung ương, địa phương, vốn ODA để nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư phù hợp.

Trường hợp thật sự cấp bách cần phải triển khai ngay để bảo đảm ATGT, tỉnh xác định khả năng bố trí vốn để thực hiện (sau khi đã cân đối, bố trí vốn để hoàn thành dứt điểm, phát huy hiệu quả các dự án đang triển khai).

Khuyến khích UBND tỉnh Bắc Giang nghiên cứu phương án sử dụng nguồn vốn địa phương để thực hiện dự án, phù hợp với khả năng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bộ KH&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Theo Bộ GTVT, cầu Cẩm Lý trên QL37 và tuyến đường sắt Kép - Hạ Long được xây dựng từ năm 1979, dùng chung cho đường bộ và đường sắt, gây khó khăn cho công tác quản lý, khai thác, bảo trì. Việc nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu Cẩm Lý mới để tách riêng đường bộ với đường sắt là cần thiết.

Tuy nhiên, hiện chưa thể cân đối, bố trí vốn để triển khai đầu tư cầu Cẩm Lý trong giai đoạn 2021-2025. Nguyên nhân là do trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số là 304.105 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh giảm phân bổ lại cho địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn thực tế của Bộ GTVT còn lại là 287.011 tỷ đồng để triển khai các dự án trong danh mục dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 đã được Chính phủ báo cáo, Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15.

Hiện nay, thực hiện Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Bộ GTVT đang cố gắng cân đối nguồn vốn trung hạn đã bố trí cho Bộ từ các dự án dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong kỳ để bố trí đủ khoảng 4.450 tỷ đồng thực hiện nối thông đường Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cũng đang rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư bổ sung các đoạn cao tốc lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Bộ GTVT đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang có ý kiến đến UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án đầu tư cầu Cẩm Lý. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Bắc Giang trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án.


Tin liên quan