Cập nhật, bổ sung 26 tuyến vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

MINH THƯ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Văn bản số 301/BGTVT-VT gửi: Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải: Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Thái Bình, Điện Biên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh về việc cập nhật, bổ sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Cap nhat, bo sung 26 tuyen vao Danh muc mang luoi tuyen van tai hanh khach co dinh lien tinh duong bo toan quoc - Hinh anh 1
Ảnh minh họa 

Bộ GTVT nhận được Văn bản số 2264/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 27/12/2022 của Cục Đường bộ Việt Nam và một số Sở GTVT về việc giải quyết đề xuất điều chỉnh, bổ sung Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4, Điều 20 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; khoản 5 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT; để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở GTVT nêu trên, Bộ GTVT thống nhất cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 26 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc để các Sở GTVT: Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Thái Bình, Điện Biên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung quản lý tuyến theo quy định.

Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin cập nhật 26 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Giao Vụ Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung đối với 26 tuyến tại Phụ lục của Công văn này vào Phụ lục I của Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/07/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại lần công bố định kỳ gần nhất.

Đồng thời yêu cầu các Sở GTVT: Hà Nội, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai Châu, Thái Bình, Điện Biên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Trà Vinh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT đối với tuyến của địa phương mình quản lý tại Phụ lục của Công văn này theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020; đồng thời công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến theo quy định tại khoản 4 Điều 22 của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020.

Đối với tuyến các tuyến: (1) BX Năm Căn - BX Long Điền có mã số tuyến 6972.1418.A đã được công bố tại số TT toàn quốc 8496 Phụ lục I của Quyết định số 927/QĐ-BGTVT; (2) BX Đồng Tâm - BX Bến Cát có mã số tuyến 6169.1917.A và BX Đồng Tâm - BX Bình Dương có mã số tuyến 6972.1117.A chưa có ý kiến thống nhất với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh theo quy định. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Cà Mau cần rà soát kỹ trước khi đề xuất, tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, các Sở GTVT nêu trên và cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện.

Tin liên quan