Đề xuất hỗ trợ kinh phí làm cao tốc nối Bình Phước - Đắk Nông

THANH TRUNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Nông về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Đề xuất hỗ trợ kinh phí làm cao tốc nối Bình Phước - Đắk Nông. 

Ngày 25/11/2022, UBND tỉnh Đắk Nông có Công văn 6880/UBND-KT về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính nêu rõ, tại Thông báo 166 ngày 6/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc về dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: Tỉnh Bình Phước cân đối 3.000 tỷ đồng, tỉnh Đắk Nông cân đối 1.000 tỷ đồng; Giao Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính cân đối các nguồn vốn ngân sách Trung ương để hỗ trợ, đảm bảo số vốn nhà nước tham gia dự án (gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) không vượt quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư (thực hiện thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật sau khi xác định được nguồn vốn ngân sách trung ương cho dự án). Phần còn lại, nhà đầu tư và ngân hàng chịu trách nhiệm thu xếp theo quy định.

Đồng thời, tại Công văn 658 ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn thành đã giao: UBND tỉnh Bình Phước làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức đối tác công tu; UBND tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, UBND tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông căn cứ Luật PPP, Nghị định 28 ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo phương thức PPP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Tin liên quan