Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 4C

THANH BÌNH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu Sở GTVT Hà Giang rà soát, đề xuất phương án sửa chữa tổng thể trên Quốc lộ 4C để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình.

Tang cuong cong tac quan ly, bao duong thuong xuyen tuyen Quoc lo 4C - Hinh anh 1
Tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 4C. 

Cục Đường bộ Việt nam cho biết, để nâng cao chất lượng công tác khai thác, quản lý bảo trì trên tuyến Quốc lộ 4C, đồng thời kịp thời sửa chữa các hư hỏng khắc phục các vị trí nguy hiểm, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn êm thuận, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Cục ĐBVN yêu cầu Sở GTVT Hà Giang tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường, khắc phục các tồn tại của hệ thống an toàn giao thông đặc biệt là hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường, hộ lan tôn sóng; tập trung sửa chữa vá ổ gà, các vị trí mặt đường lún lõm mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4C.


Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Giang rà soát, đề xuất phương án sửa chữa tổng thể trên Quốc lộ 4C để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình, trên nguyên tắc hiệu quả nguồn vốn, nâng cao an toàn giao thông, khôi phục điều kiện khai thác và bảo vệ bền vững công trình, tiết kiệm chống lãng phí.

Sở GTVT Hà Giang chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn giao thông hoặc sự cố công trình do không kịp thời rà soát, đề xuất sửa chữa các hư hỏng ảnh hưởng đến an toàn công trình và gây bức xúc xã hội.

Tin liên quan