Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Metro số 1

BẢO NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Metro số 1).

Thu tuong phe duyet dieu chinh chu truong dau tu du an Metro so 1 - Hinh anh 1
Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, thời gian hoàn thành thi công của dự án được ấn định vào cuối quý IV/2023. Thời gian kết thúc dự án thuộc giai đoạn 2024-2028.

Các phần việc trong thời gian kết thúc dự án gồm thời gian thông báo khiếm khuyết (từ năm 2024 đến hết năm 2025); thời gian hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng từ năm 2024 đến hết năm 2028. Các nội dung khác không thay đổi so với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Quyết định của Thủ tướng nêu rõ, UBND TP Hồ Chí Minh căn cứ các nội dung trên để thực hiện phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định pháp luật. Dự án cần được tổ chức thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả.

UBND TP Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc, số liệu tính toán, bố trí đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. Trong trường hợp các nguồn vốn bố trí không đúng thời hạn được phê duyệt, địa phương cần bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng cần khẩn trương rà soát nhu cầu, hoàn thành thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định việc đàm phán, ký kết hiệp định vay lần 4 cho dự án. Đồng thời, chính quyền thành phố khẩn trương gửi văn bản cho Bộ Kế hoạch và đầu tư để đăng ký nhu cầu kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của dự án.

Tin liên quan