Triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát.

Trien khai thuc hien Du an dau tu nang cap, mo rong Cang Hang khong Phu Cat - Hinh anh 1
 Cảng Hàng không Phù Cát.

Theo đó, Kế hoạch cụ thể hóa nội dung, tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc để các cơ quan, đơn vị của tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Phân công rõ nhiệm vụ (chủ trì, phối hợp) với tiến độ cụ thể đối với các Sở, ngành, UBND huyện Phù Cát, UBND thị xã An Nhơn, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan để chủ động triển khai tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm đáp ứng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Cụ thể, đối với công tác điều chỉnh quy hoạch, tỉnh Bình Định phối hợp, kiến nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không Phù Cát giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong tháng 8/2023.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2, phối hợp, kiến nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 từ nguồn ngân sách Nhà nước (sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương hằng năm) trong tháng 11/2023; phê duyệt Chủ trương đầu tư sau đó 1 tháng; Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng vào tháng 5/2024; Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 2/2025.

Đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng nhà ga, sân đỗ; tỉnh phối hợp, kiến nghị Bộ GTVT thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đầu tư trong tháng 11/2023; phê duyệt Chủ trương đầu tư trong tháng 8/2024.

Tin liên quan