Cục Hàng không Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023

NHẬT NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023.

Cuc Hang khong Viet Nam ban hanh Ke hoach thuc hien cong tac theo doi thi hanh phap luat nam 2023 - Hinh anh 1
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực về giao thông vận tải do Cục Hàng không Việt Nam quản lý.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực về giao thông vận tải do Cục Hàng không Việt Nam quản lý, bao gồm lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay; quản lý cảng hàng không, sân bay; quản lý hoạt động bay; vận tải hàng không; khoa học công nghệ và môi trường; đào tạo nhân viên hàng không; an ninh hàng không.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật bao gồm thu thập thông tin từ văn bản báo cáo của cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật; thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Cục, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung: Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật; Thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong việc hướng dẫn áp dụng pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật cũng như hoàn thiện pháp luật.

Tin liên quan