Cản trở giao thông tại nơi được rẽ phải

 
Chia sẻ

 

Theo Truyền hình Thông tấn

Tin liên quan