Hà Nội dự kiến đầu tư 204 dự án bãi đỗ xe

 
Chia sẻ

Hà Nội dự kiến đầu tư 204 dự án tập trung giao thông tĩnh về bãi đỗ xe tại khu vực nội đô giai đoạn 2018-2025. Tổng mức đầu tư các dự án này là khoảng 30.000 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa.

 

 

Theo Hanoi TV

Tin liên quan