​Thời gian giải quyết tai nạn giao thông hàng hải

 
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 01 về việc báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.

Theo đó, khi tai nạn hàng hải xảy ra, Giám đốc cảng vụ hàng hải khu vực có trách nhiệm ra quyết định thành lập Tổ điều tra tai nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý. Tai nạn hàng hải khác do Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giao.

Đối với tai nạn hàng hải xảy ra trong vùng nước cảng biển Việt Nam, thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày tai nạn hàng hải xảy ra. Đối với các tai nạn hàng hải xảy ra ngoài vùng nước cảng biển, thời hạn điều tra không quá 60 ngày kể từ ngày được giao điều tra tai nạn hàng hải.

Trong trường hợp phức tạp, nếu việc điều tra không thể hoàn thành theo thời hạn quy định, trên cơ sở đề xuất của Tổ trưởng Tổ điều tra, Giám đốc cảng vụ hàng hải phải kịp thời báo cáo Cục trưởng Cục Hàng hải xem xét, quyết định gia hạn thời gian điều tra.

 

T.H

Tin liên quan