Bộ GTVT yêu cầu công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2022

KHẢI HOÀ
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6706/BGTVT-TC gửi các đơn vị yêu cầu công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2022

Bo GTVT yeu cau cong khai tinh hinh quyet toan du an hoan thanh nam 2022 - Hinh anh 1
Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2022 

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các Cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán, các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 11/11/2021 quy định quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán và các chỉ đạo của Bộ GTVT về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Ngoài ra, ngày 30/5/2023, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 5515/BTC-ĐT về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 của các bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,... Bộ GTVT sao gửi văn bản này đến các cơ quan, đơn vị để rà soát, thực hiện theo yêu cầu.

Tin liên quan