Kiến nghị sửa đổi quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác

NHẬT NAM
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ GTVT có Văn bản số 8931/BGTVT-KCHTrả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác.

Kien nghi sua doi quy dinh ve viec xac dinh va xu ly vi tri nguy hiem tren duong bo dang khai thac - Hinh anh 1
 Ảnh minh hoạ

Trước đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau: “Thực hiện các quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác, trong thời gian qua các cơ quan có thẩm quyền đã quan tâm xử lý vị trí nguy hiểm, điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông nói chung. Tuy nhiên, cử tri cho rằng việc quy định về tiêu chí xác định điểm đen còn nhiều bất cập. Mặt khác trình tự khắc phục, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông khá phức tạp dẫn đến chậm xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Cử tri kiến nghị Bộ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư này cho phù hợp”. 

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT cho biết: Triển khai Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác (sau đây gọi tắt là Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT), hàng năm các đơn vị chức năng của ngành GTVT đã thường xuyên rà soát, tiếp thu kiến nghị của người dân và lực lượng chức năng để phát hiện và xử lý kịp thời các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn từ năm 2012 - 2022, trên hệ thống quốc lộ, các đơn vị chức năng của Bộ GTVT đã xử lý được 1.489 điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; đồng thời, từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị đã cho phép chuẩn bị đầu tư để xử lý 16 vị trí điểm đen, 22 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; với kết quả xử lý nêu trên, đã từng bước nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, góp phần làm giảm tai nạn giao thông cả 03 tiêu chí (về số vụ, số người chết, số người bị thương) trong những năm qua.

Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ như kiến nghị của cử tri, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Bộ GTVT sẽ thực hiện tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT để làm cơ sở sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật; ngoài ra, nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT cũng được nghiên cứu xây dựng nhằm bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với quy định của Dự án Luật Đường bộ khi được Quốc hội thông qua.

Tin liên quan