Giá xe ô tô hôm nay 1/12: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giá xe ô tô hôm nay 1/12: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giaothonghanoi - Theo ghi nhận, giá xe Honda Accord tháng 12/2020, không thay đổi so với tháng trước, hiện niêm yết ở mức: Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang) có giá 1.319 triệu đồng, Honda Accord (Trắng ngọc trai) có giá cao hơn 1.329 triệu đồng.
Giá xe ô tô hôm nay 4/11: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giá xe ô tô hôm nay 4/11: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giaothonghanoi - Theo ghi nhận, giá xe Honda Accord tháng 11/2020, không thay đổi so với tháng trước, hiện niêm yết ở mức: Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang) có giá 1.319 triệu đồng, Honda Accord (Trắng ngọc trai) có giá cao hơn 1.329 triệu đồng.
Giá xe ô tô hôm nay 17/8: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giá xe ô tô hôm nay 17/8: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giaothonghanoi - Theo ghi nhận, giá xe Honda Accord tháng 8/2020 không thay đổi so với tháng trước, hiện niêm yết ở mức: Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang) có giá 1.319 triệu đồng, Honda Accord (Trắng ngọc trai) có giá cao hơn 1.329 triệu đồng.
Giá xe ô tô hôm nay 13/9: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giá xe ô tô hôm nay 13/9: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giaothonghanoi - Theo ghi nhận, giá xe Honda Accord tháng 9/2020 không thay đổi so với tháng trước, hiện niêm yết ở mức: Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang) có giá 1.319 triệu đồng, Honda Accord (Trắng ngọc trai) có giá cao hơn 1.329 triệu đồng.
Giá xe ôtô hôm nay 20/7: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giá xe ôtô hôm nay 20/7: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giaothonghanoi - Theo ghi nhận, giá xe Honda Accord tháng 7/2020 không thay đổi so với tháng trước, hiện niêm yết ở mức: Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang) có giá 1.319 triệu đồng, Honda Accord (Trắng ngọc trai) có giá cao hơn 1.329 triệu đồng.
Giá xe ôtô hôm nay 28/6: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giá xe ôtô hôm nay 28/6: Honda Accord có giá 1.319-1.329 triệu đồng

Giaothonghanoi - Theo ghi nhận, giá xe Honda Accord tháng 6/2020 không thay đổi so với tháng trước, hiện niêm yết ở mức: Honda Accord (Đen ánh độc tôn/Ghi bạc thời trang) có giá 1.319 triệu đồng, Honda Accord (Trắng ngọc trai) có giá cao hơn 1.329 triệu đồng.