Dừng chạy tàu Thống nhất SE9/10 do dịch Covid-19

Dừng chạy tàu Thống nhất SE9/10 do dịch Covid-19

Giaothonghanoi - Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu SE9/SE10 từ ngày 26/3 ở cả hai đầu Hà Nội và Sài Gòn.