Chậm ban hành biểu mẫu tạm giữ phương tiện theo Thông tư 07

Chậm ban hành biểu mẫu tạm giữ phương tiện theo Thông tư 07

Giaothonghanoi - Để thay đổi nhận thức, tạo thói quen trong chấp hành các quy định của pháp luật, việc xử phạt, tạm giữ phương tiện, vật dụng vi phạm là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc các đơn vị có liên quan chậm ban hành mẫu tạm giữ phương tiện mới khiến công tác kiểm tra, xử lý ở cơ sở gặp không ít khó khăn.