Hà Nội dự kiến ban hành Quy chế quản lý taxi trong năm 2019

Hà Nội dự kiến ban hành Quy chế quản lý taxi trong năm 2019

Ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, Sở đang khẩn trương tổng hợp các ý kiến đóng góp nhằm sớm hoàn thiện Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn trình UBND thành phố Hà Nội xem xét và dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2019.