Thu phí cầu Ba Vì - Việt Trì từ 4/1/2019

Thu phí cầu Ba Vì - Việt Trì từ 4/1/2019

Giaothonghanoi - Bộ Giao thông vận tải cho phép Công ty TNHH BOT Phú Hà tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm BOT cầu Việt Trì - Ba Vì, từ 0 giờ ngày 4/1/2019 để hoàn vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Việt Trì - Ba Vì.