Dừng toàn bộ trạm thu phí ở các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16

Dừng toàn bộ trạm thu phí ở các tỉnh áp dụng Chỉ thị 16

Giaothonghanoi - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành; các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT và các Cục Quản lý đường bộ đề nghị tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.