Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông 2023

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông 2023

Giaothonghanoi - Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông (ATGT) năm 2023 hứa hẹn sẽ thu hút được sự quan tâm lớn của cộng đồng và dư luận.
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của các bảo vật quốc gia

Giaothonghanoi - Việc bảo quản bảo vật quốc gia phải được lập thành phương án cụ thể, bảo đảm tính khoa học và tính pháp lý để trình cơ quan chủ quản xem xét, phê duyệt; quá trình thực hiện bảo quản phải tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật bảo quản, đồng thời có sự phối hợp, hướng dẫn của các nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan.
Công bố quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040

Công bố quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040

Giaothonghanoi - UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bộ Xây dựng vừa công bố quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 10/2/2023.