Bảo đảm dữ liệu về hộ tịch và dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”

Bảo đảm dữ liệu về hộ tịch và dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”

Giaothonghanoi - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.