Hà Nội không còn vùng cam và vùng đỏ

Hà Nội không còn vùng cam và vùng đỏ

Giaothonghanoi - Ngày 11/2, UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 106/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật đến 9h ngày 11/2).
Hà Nội còn 9 xã, phường "vùng cam"

Hà Nội còn 9 xã, phường "vùng cam"

Giaothonghanoi - Ngày 5/2, UBND thành phố Hà Nội có Thông báo số 88/TB-UBND về việc đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (cập nhật đến 9h ngày 4-2). So với tuần trước đó, số lượng vùng xanh tăng, số lượng vùng cam, vùng vàng giảm.
Hướng dẫn mới về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Hướng dẫn mới về tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Giaothonghanoi - Ngày 27/1, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 218/QĐ-BYT Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".