Hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập BCĐ quốc gia Dự án Cảng hàng không Long Thành

Hoàn thiện dự thảo Quyết định thành lập BCĐ quốc gia Dự án Cảng hàng không Long Thành

Giaothonghanoi - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 41/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và tình hình thực hiện chuẩn bị đầu tư, thẩm định, thiết kế, đấu thầu của Dự án.