Chuyện về người phụ nữ dọn "núi rác" làm "đường hoa" ở Hà Đông

Chuyện về người phụ nữ dọn "núi rác" làm "đường hoa" ở Hà Đông

Giaothonghanoi - Chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị bà Nguyễn Thị Sáu vừa chỉ vào con đường hoa, nói: “Tôi làm con đường hoa này phải dọn rác thải chất thành “núi” và bị chửi rất nhiều. Nhưng chửi tôi vẫn làm. Vì ở đô thị không thể sống chung với rác”.