Tỉnh Cao Bằng đề xuất được xây dựng sân bay

Tỉnh Cao Bằng đề xuất được xây dựng sân bay

Giaothonghanoi - Tỉnh Cao Bằng vừa đề xuất được xây dựng sân bay tại tỉnh vì đây sẽ là tiền đề quan trọng để tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.