Giãn cách xã hội: Doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy đi đường vô tội vạ

Giãn cách xã hội: Doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy đi đường vô tội vạ

Giaothonghanoi - Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người dân được yêu cầu chỉ ra đường nếu thực sự cần thiết và phải có giấy xác nhận, tuy nhiên, tình hình giao thông đông đúc ở nhiều tuyến đường cho thấy còn nhiều bất cập. Không ít công ty, DN cấp giấy xác nhận một cách tùy tiện, gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.