Đổi biển trắng sang vàng, dân kinh doanh vận tải, cảnh sát giao thông nói gì?

Đổi biển trắng sang vàng, dân kinh doanh vận tải, cảnh sát giao thông nói gì?

Giaothonghanoi - Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA về Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Thông tư 58). Trong đó, nhiều nội dung sẽ có hiệu lực kể từ 1/8. Một trong những nội dung quy định mới của Thông tư lần này là việc cấp, đổi biển số cho loại hình xe kinh doanh vận tải.