Nghiên cứu đầu tư công tuyến đường Tây Thăng Long qua huyện Đan Phượng

Nghiên cứu đầu tư công tuyến đường Tây Thăng Long qua huyện Đan Phượng

Giaothonghanoi - Tuyến Tây Thăng Long đoạn qua địa bàn huyện Đan Phượng, và đoạn qua địa bàn huyện Phúc Thọ đều được đầu tư dưới hình thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao nhưng bị dừng triển khai theo quy định của Luật Đầu tư, phương thức đối tác công tư có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021.