Quy định trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động

NGUYỄN MINH
Chia sẻ

Giaothonghanoi - Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BCA quy định phù hiệu, giấy chứng nhận công tác đặc biệt, trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Quy dinh trang phuc huan luyen, trang phuc chien dau cua Canh sat co dong - Hinh anh 1
Quy định trang phục huấn luyện, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động. 

Theo đó, trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động, gồm: trang phục chiến đấu chung; trang phục chiến đấu của Cảnh sát đặc nhiệm; trang phục Cảnh sát bảo vệ mục tiêu; trang phục nghiệp vụ bay và trang phục kỹ thuật cơ vụ sân bay của Không quân Công an nhân dân; trang phục nghi lễ đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh; trang phục biểu diễn đặc thù của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân.

Cụ thể, trang phục chiến đấu chung xuân hè, gồm: công an hiệu; mũ mềm gắn Công an hiệu; mũ bảo hiểm Cảnh sát cơ động gắn Công an hiệu; áo: cánh tay trái gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động, trước ngực bên phải gắn số hiệu, ngực bên trái gắn huy hiệu Công an nhân dân, cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; ký hiệu Cảnh sát cơ động; số hiệu Công an nhân dân; huy hiệu Công an nhân dân; phù hiệu kết hợp; áo lót gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động; dây lưng chéo; quần; dây lưng; giầy ghệt; bít tất; găng tay.

Trang phục chiến đấu chung thu đông, gồm: công an hiệu; mũ mềm gắn Công an hiệu; mũ bảo hiểm Cảnh sát cơ động gắn Công an hiệu; áo mùa đông: cánh tay trái áo gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động, may nhiều lớp, trước ngực bên phải gắn số hiệu, trước ngực bên trái gắn huy hiệu Công an nhân dân, cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; ký hiệu Cảnh sát cơ động; số hiệu Công an nhân dân; huy hiệu Công an nhân dân; phù hiệu kết hợp; áo khoác mùa đông có mũ (chống rét): cánh tay trái gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động, chất liệu giữ ấm, trước ngực bên phải gắn số hiệu, trước ngực bên trái gắn huy hiệu Công an nhân dân, cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; áo lót gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động; dây lưng chéo; quần; dây lưng; giầy ghệt; bít tất; găng tay.


Trang phục huấn luyện của Cảnh sát cơ động, gồm: trang phục huấn luyện chung; trang phục huấn luyện đặc thù của Cảnh sát cơ động kỵ binh; đơn vị huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ; đơn vị Không quân Công an nhân dân.

Cụ thể, trang phục huấn luyện chung, gồm: mũ mềm gắn Công an hiệu; công an hiệu; áo: trước ngực áo bên phải gắn số hiệu Công an nhân dân; trước ngực áo bên trái gắn huy hiệu Công an nhân dân; cánh tay áo bên trái gắn ký hiệu Cảnh sát cơ động; cổ áo gắn phù hiệu kết hợp; số hiệu Công an nhân dân; huy hiệu Công an nhân dân; ký hiệu Cảnh sát cơ động; phù hiệu kết hợp; áo khoác mùa đông; dây lưng chéo; quần; giầy huấn luyện; bít tất.

Cảnh sát cơ động kỵ binh, các đơn vị huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ sử dụng trang phục quy định tại Điều 14 Thông tư này và trang phục quy định tại điểm b khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2021/TT-BCA ngày 27/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức, trang bị, quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong Công an nhân dân để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ đặc thù (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2022/TT-BCA ngày 28/10/2022). Đơn vị Không quân Công an nhân dân sử dụng trang phục nghiệp vụ bay và trang phục kỹ thuật cơ vụ sân bay để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện nghiệp vụ đặc thù.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Tin liên quan