Tham vấn ý kiến cộng đồng về kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

PHẠM CÔNG
Chia sẻ

Giaothonghanoi - TP Hà Nội tổ chức trưng bày, triển lãm về kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Triển lãm nhằm tham vấn ý kiến của người dân về phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo nhằm đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với cảnh quan…

Nhằm tìm kiếm phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với cảnh quan, đáp ứng cao nhất các điều kiện cho việc thiết kế và lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Trần Hưng Đạo, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. 

Theo đó, phương án thiết kế cầu Trần Hưng Đạo đạt giải nhất sẽ được trao giải 800 triệu đồng, giải nhì 300 triệu đồng và giải ba 200 triệu đồng. Phương án kiến trúc phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với cảnh quan, đáp ứng cao nhất các điều kiện thiết kế và lập dự án đầu tư công trình. Ban tổ chức cũng yêu cầu công trình cầu Trần Hưng Đạo phải tạo điểm nhấn kiến trúc trong khu vực, mang tinh thần văn hoá mới; hình thái kiến trúc bản sắc Việt Nam kết hợp với hiện đại, không bị trùng lặp với công trình đã có.

 

Phương án lọt vào vòng chung khảo sẽ được trưng bày, tham vấn ý kiến cộng đồng.

Qua chương trình phát động, đã có nhiều đơn vị tham gia thi phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo. Các phương án được lựa chọn đều đáp ứng các tiêu chí về tính bền vững, thẩm mỹ, sáng tạo, phù hợp với văn hoá, môi trường cảnh quan xung quanh và kinh phí đầu tư xây dựng.

Sau thời gian lựa chọn, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã đề xuất việc triển lãm, trưng bày kết quả thi tuyển và tuyển chọn phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và các đơn vị có liên quan tổ chức trưng bày, triển lãm và tham vấn ý kiến cộng đồng đến hết ngày 15/3.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, từ việc triển lãm, trưng bày kết quả thi tuyển, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổng hợp ý kiến cộng đồng, xem xét kết quả phê duyệt kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo báo cáo UBND TP Hà Nội.

Tin liên quan